Read More
Solar,Panels,Mounted,On,A,Roof,With,Tiles,Of,A

Co to jest audyt fotowoltaiczny?

Odnawialne źródła energii są coraz popularniejsze. Jednym z takich źródeł są panele fotowoltaiczne. Wspomniana instalacja umożliwia redukcję kosztów za prąd niemalże do zera. Sama inwestycja zwraca się w krótkim czasie, ale musi zostać poprawnie wykonana. W tym celu należy przeprowadzić audyt fotowoltaiczny. Audyt umożliwi wybór optymalnych rozwiązań zarówno dla gospodarstwa domowego, jak i dla przedsiębiorstwa.

Czym jest audyt fotowoltaiczny?

Audyt fotowoltaiczny to weryfikacja parametrów technicznych obiektu, na przykład kąta nachylenia dachu czy rodzaju pokrycia dachowego. Analizowane jest także zapotrzebowanie, domu, firmy bądź innego obiektu na energię elektryczną. W zależności od zużycia energii, rodzaju urządzeń i liczby użytkowników, zapotrzebowanie na energię będzie różne. Audyt fotowoltaiczny pozwala na określenie istotnych czynników oraz dobór najlepszej oferty indywidualnej dla danego odbiorcy. Określi też koszty samej instalacji oraz szacunkowe koszty eksploatacyjne.

Jak przebiega audyt fotowoltaiczny?

Pierwszym aspektem poddanym analizie w czasie audytu fotowoltaicznego jest zapotrzebowanie na energię elektryczną w danej lokalizacji. Pod uwagę brane jest dotychczasowe zużycie energii, weryfikowane na podstawie dotychczasowych rozliczeń z dostawcą prądu. Specjalista wykonujący audyt, szacuje też, jakie zużycie energii będzie w przyszłości, na podstawie urządzeń elektrycznych znajdujących się w danej lokalizacji oraz planów inwestora, np., czy zamierza wprowadzić kolejne urządzenia lub rozszerzyć działalność. Na podstawie zebranych informacji, ustalane jest, jakie panele będą najlepsze, aby zapewnić optymalną podaż energii.

Kolejny etap audytu dotyczy kwestii związanych z montażem paneli fotowoltaicznych. Sprawdzane są warunki techniczne domu, a zwłaszcza dachu. Celem tego zabiegu jest zapewnienie najlepszego rozmieszczenia paneli ‒ tak, aby ich praca była maksymalnie wydajna i odbywała się bez strat. Specjalista weryfikuje także, czy nie ma przeciwwskazań technicznych do montażu paneli oraz, czy nasłonecznienie jest odpowiednie, bądź, czy zacienienie nie jest zbyt duże. W tym celu warto sprawdzić również, czy sąsiednie działki nie będą kolidować z naszą instalacją fotowoltaiczną, np. poprzez rozrost drzew na działce sąsiada lub budowa wysokiego budynku, które mogłyby rzucać cień na panele.

Ostatnim punktem audytu fotowoltaicznego jest podsumowanie kosztów. Przedstawiana jest cena paneli fotowoltaicznych, montażu oraz eksploatacji. W podsumowaniu są też wyliczone zyski wynikające z oszczędności na energii, gdyż inwestor po założeniu paneli, praktycznie sam sobie wytwarza prąd.

Read More

Opłacalność ogrzewania domu prądem z fotowoltaiki

Okres jesienno-zimowy to czas, kiedy nasze myśli częściej płyną w kierunku rachunków za ogrzewanie. Rosnące ceny węgla, drewna czy gazu nie napawają optymizmem. Jak poradzić sobie w tej sytuacji, by cieszyć się domowym ciepłem, a jednocześnie nie nadszarpnąć rodzinnego budżetu? Przyjrzyjmy się opłacalności ogrzewania domu prądem z fotowoltaiki i możliwościom, jakie ono stwarza.

 

Sposoby ogrzewania domu prądem z fotowoltaiki

Aby ogrzewać dom prądem z instalacji fotowoltaicznej, można skorzystać z różnych metod. Jedną z nich jest połączenie paneli słonecznych z piecem elektrycznym. Jeżeli używaliśmy dotąd takiego urządzenia grzewczego, połączenie go z fotowoltaiką może przynieść korzyści. Takie rozwiązanie wymaga jednak montażu dużej instalacji, sam piec zaś zużywa sporo energii. Nie jest to więc najbardziej opłacalne połączenie.
Inną możliwością są maty grzewcze zasilane prądem z fotowoltaiki. Instalowane w podłodze lub w ścianach, ogrzewają pomieszczenie, emitując ciepło w postaci promieniowania podczerwonego. Niestety, podobnie jak piec, potrzebują one do pracy bardzo dużo energii.

 

Instalacja fotowoltaiczna i pompa ciepła

Optymalnym rozwiązaniem wydaje się być zastosowanie, w połączeniu z instalacją fotowoltaiczną, pompy ciepła. Pobiera ona energię cieplną z wody, gruntu lub powietrza. Jest zatem urządzeniem ekologicznym, a w zestawie z fotowoltaiką pozwoli wygenerować naprawdę duże oszczędności na ogrzewaniu.
Warto również wspomnieć, że ogrzewając dom prądem z fotowoltaiki, zmniejszamy nadwyżki energii produkowanej przez instalację. Wykorzystując w jeszcze większym stopniu energię słoneczną, możemy obniżyć koszty eksploatacji budynku nawet o kilkadziesiąt procent.

 

Ogrzewanie domu prądem z fotowoltaiki korzystne dla środowiska

Rozpatrując temat opłacalności ogrzewania domu prądem z fotowoltaiki, nie należy brać pod uwagę jedynie korzyści materialnych. Oczywiście dla większości z nas jest to czynnik najważniejszy. Warto jednak zwrócić uwagę na wpływ takiego rozwiązania na naszą planetę. Korzystając z odnawialnych źródeł energii, nie tylko oszczędzamy pieniądze , ale także ograniczamy emisję szkodliwych substancji do środowiska. Eliminując z obiegu paliwa stałe, takie, jak np. węgiel, pozwalamy ziemi odetchnąć. Pozytywne skutki naszych wyborów poczujemy nie tylko my, ale przede wszystkim przyszłe pokolenia.

 

Globalne korzyści z ogrzewania domu prądem z fotowoltaiki

Opłacalność ogrzewania domu prądem z fotowoltaiki sięga jak widać znacznie dalej, niż brzegi naszego portfela. Decydując się na wykorzystanie paneli słonecznych do ogrzania naszych czterech kątów, ponosimy osobiste korzyści. Jednocześnie zaś przyczyniamy się do ochrony środowiska naturalnego.

Read More
Photovoltaic,Panels,On,The,Roof

Jak działa agregator energii

Na rynku fotowoltaicznym pod koniec pierwszego kwartału 2022 roku zaszły istotne zmiany. Dotyczą one sposobu rozliczania nadwyżek energii elektrycznej przez prosumentów. 1 kwietnia 2022 obowiązywać zaczęła znowelizowana ustawa o odnawialnych źródłach energii (OZE). Od tego momentu dla każdego, kto korzysta z instalacji fotowoltaicznej, ważną rolę odgrywać będzie agregator energii. Co właściwie kryje się za tą definicją? Poniżej postaramy się wyjaśnić, jak działa agregator energii elektrycznej.

Co to jest agregator energii?

Agregator energii jest swego rodzaju pośrednikiem pomiędzy prosumentami a zakładami elektroenergetycznymi. Do tej pory każda osoba korzystająca z instalacji fotowoltaicznej rozliczała się bezpośrednio z siecią energii elektrycznej. Nadwyżki energetyczne przesyłane były do magazynu, z którego prosument mógł je w ciągu 12 miesięcy pobrać. Miał on dostęp, w zależności od mocy swojej instalacji fotowoltaicznej, do 80% lub 70% wartości zgromadzonej energii. Celem nowelizacji ustawy o OZE, jest odejście od tej metody. Oznacza to, że zamiast systemu opustów, konsument będzie na bieżąco sprzedawał nadwyżki energii. Agregator energii odkupuje je i sprzedaje dalej do sieci energetycznej. Dzięki temu prosument może w każdej chwili kupić od agregatora potrzebną energię, bez konieczności korzystania z wirtualnych magazynów sieci dystrybucyjnej.

Agregator energii i system net-billing

Jakie zmiany w praktyce oznacza przejście od systemu opustów do net-billingu? Wydaje się, że nowy sposób rozliczania nadwyżek energii elektrycznej będzie korzystniejszy dla prosumenta. Do tej pory użytkownik instalacji różnicę między ilością energii wytworzonej przez instalację, a tej, która obejmowała jego potrzeby, przekazywał do magazynów sieci elektroenergetycznej. W ciągu roku mógł tę energię odzyskać, jednak opłatą za magazynowanie było 20-30% zasobów.

Nowy system net-billing oznacza rozliczenia gotówkowe. Prosument sprzedaje nadwyżki energii z fotowoltaiki za miesięczną stawkę Rynkowej Ceny Energii. Odkupić zaś może energię z sieci za cenę wynikającą z obowiązującej w danym roku i na danym terenie taryfy za energię elektryczną.

Czy korzystanie z agregatora energii jest opłacalne?

Jak wyżej wspomniano, w systemie opustów 20% nadwyżki energii prosument oddawał w zamian za możliwość korzystania z magazynów. Agregator energii umożliwia sprzedawanie 100% niepotrzebnej energii na bieżąco. W razie potrzeby możemy odkupić energię od agregatora w cenie korzystniejszej, niż rynkowa. Dzięki temu, że prosument może odzyskać całość wytworzonych przez swoją instalację nadwyżek energii, kwota zainwestowana w fotowoltaikę zwróci się znacznie szybciej.

Read More
Solar,Photovoltaic,Area,To,Open,The,Tractor,Of,The,Elderly

Fotowoltaika dla rolnika

Ostatnie lata nie były łatwym czasem dla rolników – częste susze i rosnące ceny nawozów wpływają na ilość zebranych plonów oraz na cenę, jaką musi za nie zapłacić konsument. Jak zoptymalizować koszta produkcji rolnej? Jednym ze sposobów jest montaż instalacji fotowoltaicznej! Korzystanie z taniej energii elektrycznej generowanej przez instalację PV, pozwala na obniżenie kosztów produkcyjnych. Czy wiesz, na jakich zasadach udzielane są dofinansowania z programu Agroenergia? Do kogo skierowany jest program Energia dla Wsi? Jakie jeszcze dofinansowania można uzyskać na zakup paneli fotowoltaicznych? Sprawdźmy!

Jak odliczyć fotowoltaikę od podatku rolnego?

Każdy rolnik, który poniesie koszt inwestycji związany z montażem instalacji fotowoltaicznej na terenie gospodarstwa rolnego, może skorzystać z tak zwanej ulgi inwestycyjnej. Ulga ta jest udzielana po złożeniu stosownego wniosku we właściwym dla danego gospodarstwa rolnego urzędzie gminy. Ulga inwestycyjna może być stosowana przez okres 15 lat i polega na odliczeniu od podatku rolnego do 25% kosztów poniesionej inwestycji.

Program Agroenergia – dofinansowanie do fotowoltaiki dla rolników

Wsparcie finansowe udzielane w ramach programu agroenergia skierowane jest do posiadaczy lub dzierżawców użytków rolnych. W ramach tego programu rolnik może uzyskać dofinansowanie w wysokości:

 • 20% poniesionej inwestycji (maksymalnie 15 000 zł) – w wypadku instalacji PV o mocy w przedziale 10 do 30 kW,
 • 13% poniesionej inwestycji (maksymalnie 25 000 zł) – w wypadku instalacji PV o mocy w przedziale 30 do 50 kW.

Miejmy również na uwadze, że program dedykowany jest osobom, które dopiero planują montaż fotowoltaiki. Dlatego w pierwszej kolejności należy złożyć wniosek, a dopiero później skontaktować się z firmą taką jak nasza, czyli zajmującą się montażem instalacji fotowoltaicznej. Jakie jeszcze warunki musi spełnić rolnik, jeżeli uzyska dofinansowanie w ramach Agroenergii?

 • Musi używać instalacji PV przez co najmniej trzy lata od dnia zakończenia przedsięwzięcia (czyli przyłączenia do sieci energetycznej w wypadku instalacji on-grid lub pozyskania protokołu odbioru wypadku instalacji off-grid).
 • Nie może dodatkowo korzystać z innych dofinansowań takich jak program Mój Prąd czy Czyste Powietrze.

Program prowadzony jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a wnioski o dofinansowania udzielane w ramach programu, są przyjmowane przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska.

Energia dla Wsi – instalacja fotowoltaiczna finansowana z dotacji

Planowo, nabór wniosków o dotacje udzielane w ramach programu Energia dla Wsi ma wystartować w drugiej połowie 2022 roku. Dotychczas wiadomo, że program ten ma być skierowany do:

 • osób prowadzących działalność rolniczą,
 • spółdzielni energetycznych oraz jednostek samorządowych, na inwestycje w zakresie OZE dla lokalnych społeczności.

Program Energia dla Wsi ma najprawdopodobniej zastąpić Agroenergię, jednak prace nad wdrożeniem tego programu cały czas trwają i więcej informacji na jego temat poznamy najprawdopodobniej w najbliższych miesiącach.

Panele fotowoltaiczne z dotacji – programy rozwoju obszarów wiejskich

Zakup fotowoltaiki może być także sfinansowany ze środków na restrukturyzację małych gospodarstw. Dofinansowanie obejmuje aż do 60 000 zł bezzwrotnej dotacji na montaż paneli słonecznych oraz innych urządzeń i systemów, które wykorzystują odnawialne źródła energii.

Kolejna możliwość to skorzystanie z regionalnych programów wsparcia takich jak:

 • EKO – KLIMAT Woda, powietrze, ziemia (województwo kujawsko-pomorskie),
 • Program Priorytetowy “OA – Ochrona Atmosfery” (województwo świętokrzyskie).

W ramach obu wymienionych programów rolnik może uzyskać pożyczkę pokrywającą do 100% kosztów kwalifikowanych inwestycji związanej z zakupem i montażem systemów OZE.

Read More
Solar,Panel,Close,Up,Photo

Fotowoltaika off grid w domu

Odnawialne źródła energii są niezwykle chętnie wykorzystywane przez Polaków – najlepszym tego przykładem jest wciąż rosnąca ilość paneli fotowoltaicznych na naszych dachach. Są to najczęściej instalacje on grid – czyli dające pewną, ale niepełną niezależność od sieci energetycznej. Jak uzyskać pełną niezależność od operatora? Odpowiedź jest prosta – zainstaluj zestaw fotowoltaiczny off grid! Jaki jest koszt tej niezależności? Czy aby na pewno montaż instalacji off grid, w każdym wypadku okaże się dobrym rozwiązaniem? Sprawdźmy!

Instalacje off grid a systemy on grid

Zacznijmy od wyjaśnienia, czym właściwie jest system off grid (inaczej instalacja wyspowa)? Każdy typ instalacji fotowoltaicznej generuje energię elektryczną dzięki wykorzystaniu zjawiska fotowoltaicznego. Zjawisko to zachodzi na panelach fotowoltaicznych i polega na przemianie promieniowania słonecznego w energię elektryczną (a konkretniej w prąd stały). Teraz ten prąd stały musi zostać przekazany do inwertera PV – i właśnie na tym etapie zaczyna się różnica pomiędzy dwoma typami instalacji. Inwerter fotowoltaiczny po przemianowaniu prądu na zmienny przekazuje go dalej do sieci energetycznej budynku. W wypadku instalacji standardowej w pierwszej kolejności energia ta trafia do licznika, który nadwyżkę energetyczną odsyła do sieci elektroenergetycznej operatora lub też pobiera od niego prąd w sytuacji wzmożonego zapotrzebowania.

W wypadku instalacji off-grid wygenerowana energia trafia z inwertera bezpośrednio do sieci elektrycznej budynku

Tego rodzaju instalacja nie ma połączenia z zewnętrzną siecią energetyczną. Pierwszy wniosek, który przychodzi na myśl, jest taki, że posiadacz takiego systemu jest niezależny – sam generuje energię elektryczną na własne potrzeby i nie odsyła jej nadwyżek do operatora. Jak jednak wiadomo, każda instalacja PV działa nieprzerwanie, kiedy tylko na jej panele padają promienie światła słonecznego – tak więc stale generuje większe lub mniejsze ilości energii elektrycznej. Co więc dzieje się z nadwyżkami wygenerowanej energii elektrycznej w tym rodzaju instalacji? Magazynowanie energii, której nadwyżki zostały wygenerowane, odbywa się w akumulatorach energii, które są stałą częścią takiego zestawu PV. Energia przechowywana przez magazyny energii pozwala na zaspokojenie zapotrzebowania na prąd nocą i w pochmurne, letnie dni. Przysłowiowe schody zaczynają się w miesiącach jesiennych i zimowych – kiedy to ilości wygenerowanej energii mogą nie być wystarczające dla zaspokojenia bieżących potrzeb, a co dopiero by wypełnić magazyn energii.

Instalacja fotowoltaiczna off grid – wady off grid

Jakie są największe wady i zalety instalacji off grid? Wspomniana już niezależność od operatora energetycznego może być zarówno wadą, jak i zaletą. Problematyczna może być też konieczność cyklicznej wymiany akumulatorów (nazywanych magazynami energii). Niestety, stałe ich zasilanie powoduje stopniowy spadek pojemności takiego akumulatora oraz wyższe straty magazynowanej energii.

Gdzie najlepiej zastosować instalację off grid?

Naszym zdaniem wybór rodzaju instalacji fotowoltaicznej powinien być dostosowany do potrzeb klienta i możliwości, jakie stwarza otoczenie. Zestaw fotowoltaiczny off grid sprawdzi się więc najlepiej:

 • w przypadku domków letniskowych,
 • w przypadku gospodarstw domowych zlokalizowanych w miejscach bez dostępu do sieci elektroenergetycznej,
 • jako tymczasowa instalacja energetyczna,
 • jako instalacja służąca do zasilania sprzętów rolniczych w sezonie letnio-jesiennym.

Kontakt z doświadczonym monterem PV jest pierwszym krokiem w kierunku odpowiedniego dobrania rodzaju instalacji fotowoltaicznej dla danego obiektu!

Read More
Solar,Panels,On,The,Balcony,Of,An,Apartment,In,A

Fotowoltaika na balkonie – czy warto?

Coraz więcej osób decyduje się na zainstalowanie paneli słonecznych na dachach budynków, elewacjach bądź na gruncie, jeśli dysponują odpowiednio dużym terenem. Korzystanie z własnej elektrowni to niezależność od zakładów energetycznych oraz znaczne oszczędności w kosztach poboru energii i ogrzewania wody. Nic więc dziwnego, że w ostatnim czasie również mieszkańcy bloków rozważają zamontowanie instalacji fotowoltaicznych. Czy warto? Jakie działania podjąć żeby móc zainstalować panele słoneczne na barierce balkonu?

Panele fotowoltaiczne na balkonie – jak działają?

Działanie paneli fotowoltaicznych zamontowanych na balkonie nie różni się znacząco od tradycyjnych instalacji. Ogniwa pobierają energię z promieni słonecznych, która następnie zostaje zamieniona w energię elektryczną. Jak do tego dochodzi? Uzyskany prąd jest przesyłany za pomocą przewodów do mikroinwertera, który jest wpięty do gniazdka sieciowego umieszczonego na balkonie lub wewnątrz mieszkania (gniazdko powinno się znajdować jak najbliżej balkonu). To właśnie dzięki mikrofalownikowi prąd stały jest przekształcany w prąd zmienny. Wyprodukowana w ten sposób energia zużywana jest na bieżąco bądź odsyłana do ogólnej sieci energetycznej. Ilość energii dostarczanej i wysyłanej z mieszkania jest rejestrowana przez specjalny licznik dwukierunkowy, który zastępuje tradycyjny przyrząd pomiarowy. Rozliczenie energii następuje na podstawie odczytów ze ww. licznika, według obowiązującego obecnie systemu upustów.

Instalacja fotowoltaiki na balkonie – jakie działania podjąć?

Aby zamontować panele słoneczne na balkonie, nie wystarczy jedynie wyrazić takiej chęci. Montaż fotowoltaiki na budynku wielorodzinnym wymaga podjęcia określonych działań i załatwienia konkretnych formalności, które nie są konieczne w przypadku domów jednorodzinnych. Dlaczego? Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że jedynie wnętrze mieszkania należy do właściciela. Zewnętrzna infrastruktura (w tym barierki balkonu) definiowana jest jako część wspólna budynku. Z tego powodu wszelkie zmiany, które chce się dokonać w obrębie barierek balkonu (w tej sytuacji będzie to instalacja paneli słonecznych), wymagają zgody spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej, która zarządza budynkiem. Na początek warto zapoznać się z regulaminem obowiązującym w danej wspólnocie, ponieważ kwestie dotyczące montażu fotowoltaiki mogą być uwzględnione w statucie. Jeśli instalacja paneli PV na bloku jest dopuszczalna, należy wystosować specjalny wniosek do wspólnoty mieszkaniowej bądź spółdzielni.

Do pozwolenia o zamontowanie systemu na balkonie, powinno się dołączyć projekt instalacji fotowoltaicznej oraz dokładny opis ingerencji w elewację obiektu. Aby administratorzy zrozumieli, jak działają panele słoneczne i w jakim stopniu wpłyną na wygląd fasady bloku, wniosek musi być napisany rzetelnie. Nie powinno się w nim pomijać wymiarów urządzenia, jego umiejscowienia na barierkach czy sposobu montażu. Jeśli nie istnieją żadne techniczne przeciwwskazania, istnieje duże prawdopodobieństwo, że wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie.

Czy warto montować panele słoneczne na balkonie?

Jeżeli balkon skierowany jest na południe bądź odchylony na wschód lub zachód, montaż fotowoltaiki to doskonała inwestycja, która zwróci się za kilka lat. Panele słoneczne to oszczędność oraz większa niezależność energetyczna. Ich instalacja jest o wiele prostsza niż w przypadku systemów montowanych na dachach. Warto również nadmienić, że fotowoltaika na balkonie nie sprawia, że staje się on nieużyteczny. Nadal można spędzać na nim czas i urządzić go według uznania.

Read More

Jak działają panele dwustronne?

Fotowoltaika wciąż zyskuje na popularności. Takie rozwiązanie to duża wygoda, ekologia, a także redukcja kosztów użytkowania energii elektrycznej i spora oszczędność. Dziś zajmiemy się dwustronnymi panelami fotowoltaicznymi. Czym są takie panele? Jak działają? Zachęcamy do lektury! 

Czym są panele dwustronne?

Panele dwustronne, inaczej bifacialne, sprawdzają się nawet w najtrudniejszych warunkach atmosferycznych. Są bardzo wytrzymałe i odporne na działanie wilgoci, zasolenie czy wysokie skażenie powietrza. Ponadto, wyróżniają się większą wytrzymałością i wyższą wydajnością ‒ nawet o 25% w stosunku do zwykłych paneli.

Należy jednak pamiętać, że panele dwustronne nie są rozwiązaniem dla wszystkich, ponieważ wymagają specyficznych warunków, dotyczących między innymi montażu. 

Zasada działania paneli dwustronnych

Panele dwustronne umożliwiają wytworzenie energii elektrycznej z promieniowania słonecznego. Takie panele mają aktywne warstwy z obu stron,  a  każda z nich absorbuje energię słoneczną. Pozwala to magazynować energię zarówno od strony wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Jest to zatem wydajniejsze i wygodniejsze rozwiązanie w porównaniu do tradycyjnych paneli fotowoltaicznych, pozwala wytworzyć więcej energii elektrycznej i uzyskać szybszy zwrot kosztów inwestycyjnych.

Obie warstwy modułu pokryte są szkłem hartowanym, pod którym znajdują się aktywne warstwy krzemowe. Umożliwia to efektywniejszy pobór promieniowania słonecznego ‒ panele pochłaniają promieniowanie słoneczne, które pada na wierzchnią część oraz odbite od drugiej strony.

Panele dwustronne montuje się jednak inaczej niż standardowe panele fotowoltaiczne. Należy zamontować je pod takim kątem, aby możliwe było pochłanianie promieni z obu stron. 

Warto też wiedzieć, że niestandardowa specyfika budowy paneli dwustronnych nie pozwala na typowe ustawienie ich na dachu budynków. Najlepiej montować je zatem na gruncie, w taki sposób, aby słońce mogło dochodzić do obu stron powierzchni paneli, pozwoli to na  w pełni wydajną pracę paneli. 

Zakup paneli dwustronnych ma wiele zalet. Zanim jednak zdecydujemy się na taką inwestycję, skonsultujmy się z fachowcem i zyskajmy pewność, że takie rozwiązanie sprawdzi się w naszym przypadku. 

Read More

Jakie panele fotowoltaiczne wybrać?

Coraz więcej osób decyduje się na zakup paneli fotowoltaicznych. Nic dziwnego, taka inwestycja ma wiele zalet i szybko się zwraca. Na rynku dostępne są jednak różne rodzaje paneli. Które z nich wybrać? Na jakie kwestie zwrócić uwagę podczas zakupu? Poniżej kilka porad. Zachęcamy do lektury!

 

Panele fotowoltaiczne ‒ na co zwrócić uwagę?

Wybór paneli fotowoltaicznych nie jest prostym zadaniem, aby instalacja doskonale spełniała swoją funkcję, musimy zwrócić uwagę na kilka parametrów. Poniżej omawiamy najistotniejsze z nich.

 • Moc ‒ moc to jeden z najistotniejszych czynników. Jest to ilość energii elektrycznej uzyskanej z modułów fotowoltaicznych. Aby prawidłowo dobrać moc paneli, musimy znać zapotrzebowanie energetyczne danego obiektu.
 • Wytrzymałość ‒ panele muszą być wykonane z wysokiej jakości materiałów, tylko wtedy będą odporne na działanie szkodliwych czynników atmosferycznych ‒ wiatru, deszczu czy śniegu. Ważne, by były  zabezpieczone na wypadek burzy bądź gradobicia.
 • Sprawność ‒ sprawność paneli to stosunek ilości energii promieniowania słonecznego do  ilości energii, która finalnie zamieniona jest w energię elektryczną. Im wyższa sprawność paneli, tym wyższa cena modułu.
 • Gwarancje ‒ dobrze też sprawdzić, przez ile lat obowiązuje gwarancja jakości. Zazwyczaj producenci udzielają od 20 do 30 lat gwarancji.

 

Panele mono- czy polikrystaliczne?

Wyróżniamy dwa rodzaje paneli fotowoltaicznych ‒ są to panele monokrystaliczne i polikrystaliczne. Jakie są między nimi różnice?

 • Panele monokrystaliczne ‒ to ogniwa wytworzone z jednego, dużego kryształu krzemu. Proces produkcji ogniw monokrystalicznych jest skomplikowany i generuje dość duże koszty, co oczywiście przekłada się na cenę paneli. Warto jednak wiedzieć, że cena takich paneli idzie w parze ze sprawnością.
 • Panele polikrystaliczne ‒ panele polikrystaliczne wykonane są z kilku kryształów krzemu. Zakup paneli polikrystalicznych generuje mniejsze koszty niż kupno paneli monokrystalicznych, ich sprawność jest jednak mniejsza.

 

Jak widać, wybór paneli może być dość trudny, zwłaszcza, jeśli nie mamy wiedzy z tej dziedziny. Warto więc zdać się na pomoc specjalistów. Wiele firm świadczy kompleksowe usługi, dobiera moc paneli, miejsce montażu, opracowuje optymalne w danym przypadku rozwiązania, zapewnia też montaż instalacji, a w razie potrzeby serwis. Zdając się na fachowców, zyskamy pewność, że panele są dobrze dobrane i zaoszczędzimy sobie nerwów.

Read More
DCIM102MEDIADJI_0371.JPG

Magazyn energii dla domowej fotowoltaiki

Coraz więcej osób decyduje się na montaż paneli fotowoltaicznych. Nic dziwnego, gdyż jest to niezwykle wygodne rozwiązanie, dzięki któremu można korzystać z prądu pozyskiwanego w sposób ekologiczny, a także obniżyć znacząco rachunki za energię elektryczną. Jak wiadomo, w 2022 roku szykują się spore zmiany w systemie prosumenckim, dlatego dużą większą popularnością zaczynają cieszyć się tak zwane magazyny energii domowej. Czym one są? Czy jest to rozwiązanie korzystne? Zapraszamy do przeczytania artykułu.

System net-billing – na czym będzie polegał?

Już od 1 kwietnia 2022 roku zacznie obowiązywać tak zwany system net-billing. Osoby, które zdecydują się na podpisanie umowy ze swoim dostawcą, będą mogły mu sprzedać nadwyżki wytworzonej przez swoje urządzenie energii elektrycznej, natomiast za pobrany prąd, będą musiały zapłacić według stawek operatora. Nie da się jednak ukryć, że nie dla wszystkich będzie to rozsądne i korzystne rozwiązanie pod względem finansowym. Przypomnijmy, że obecnie prosumenci mogą wyprodukowaną przez panele nadwyżkę oddać dostawcy energii, a następnie w momencie gorszego nasłonecznienia, bezpłatnie skorzystać z 80% lub 70% wyprodukowanych nadwyżek, w zależności od mocy instalacji. 

Coraz więcej mówi się o tak zwanych domowych magazynach energii, dzięki którym można przechowywać wyprodukowany przez instalację PV prąd i korzystać z niego za darmo. Co warto wiedzieć o tym rozwiązaniu?

Domowe magazyny energii elektrycznej

Choć jest to system, który funkcjonuje już od dawna, niewiele mówiło się o nim do tej pory. Nic dziwnego, ponieważ umowa z dostawcą była dość atrakcyjną ofertą. Z racji, że system prosumencki ulega jednak od kwietnia 2022 roku zmianie, warto przyjrzeć się nieco rozwiązaniom alternatywnym. Magazynami energii nazywa się zatem urządzenia, które służą do przechowywania nadwyżek prądu wyprodukowanego przez instalację PV. Właściciele domów mogą wykorzystywać zatem tę energię w 100% i to za darmo. Warto jednak pamiętać, że taki magazyn musi zostać odpowiednio dobrany, aby mógł spełniać swoje zadanie.

Domowe magazyny energii elektrycznej – na co zwrócić uwagę?

 • Moc pojemnościowa – przede wszystkim domowy magazyn energii musi zostać dobrany odpowiednio do zapotrzebowania danego budynku na prąd. Warto przed zakupem konkretnego akumulatora sprawdzić, ile średnio wynosi roczne zużycie prądu w danym gospodarstwie domowym i na tej podstawie nabyć odpowiednie urządzenie. Co istotne, akumulator o za dużej pojemności może okazać się nieprzydatny i przyczynić się do straty pieniędzy i braku zwrotu z inwestycji. Z kolei urządzenie o za małej pojemności nie będzie w stanie wydajnie współpracować z instalacją fotowoltaiczną. Dobrym rozwiązaniem jest również nabycie magazynu energii o modułowej konstrukcji, w którym można swobodnie rozszerzać moc pojemnościową według potrzeb.
 • Technologia akumulatorów – obecnie najtrwalszą i najbezpieczniejszą technologią jest litowo-żelazowo-fosforanowa (LiFePO4). Warto nabyć tego rodzaju magazyn energii, gdyż może on ulec głębokiemu rozładowaniu, bez wpływu na jakość urządzenia. Co więcej, żywotność tego sprzętu wynosi nawet do 8 tys. cykli ładowania oraz rozładowania. 
 • Certyfikaty bezpieczeństwa – kupując odpowiedni magazyn energii, należy zwrócić uwagę na to, czy ma on wszelkie, niezbędne certyfikaty, które świadczą o tym, że jest urządzeniem bezpiecznym. Akumulator powinien również mieć wbudowany system, który będzie zabezpieczał urządzenie przed szybkim i intensywnym nagrzewaniem się baterii.

Magazyny energii dla domowej fotowoltaiki stają się obecnie coraz popularniejsze. Szczególne zainteresowanie budzą wśród mieszkańców domów jednorodzinnych, którzy chcą zamontować panele i korzystać z darmowego prądu. Tego typu urządzenie pozwala wykorzystywać zgromadzoną energię w 100% do własnego użytku. Kupując odpowiedni magazyn energii, warto zwrócić uwagę przede wszystkim na jego moc, by odpowiadała ona zapotrzebowaniu na energię elektryczną określonego budynku oraz na technologię wykonania urządzenia.

Read More

Optymalny kąt nachylenia paneli fotowoltaicznych w Polsce

Jeszcze kilka dekad temu na instalacje fotowoltaiczne działające w Polsce spoglądano bardziej jak na ciekawostkę, niż na rozwiązanie realne mogące zaspokoić zapotrzebowanie energetyczne gospodarstwa domowego. Dziś, wraz z rozwojem technologii nikt już nie wątpi w możliwości, jakie stwarza montaż instalacji PV w domu. Nowoczesne systemy PV działają efektywnie w polskim klimacie – panele generują energię nie tylko w okresie letnim, ale również zimowym. Kluczowym czynnikiem dla osiągnięcia przez nie maksymalnej wydajności jest kąt nachylenia modułów fotowoltaicznych względem podłoża. Jaki jest więc optymalny kąt nachylenia paneli fotowoltaicznych w Polsce?

Panele fotowoltaiczne – kluczowy element każdej instalacji PV.

Panele fotowoltaiczne służą do pozyskiwania energii elektrycznej – energia w postaci prądu stałego generowana jest z promieniowania słonecznego. W dalszej części instalacji prąd stały przemieniany jest na prąd zmienny, czyli taki, z którego korzystają urządzenia elektryczne w gospodarstwie domowym. To, jak wydajna jest instalacja fotowoltaiczna, w dużej mierze uzależnione jest od umiejscowienia modułów PV.

Kierunek nachylenia paneli fotowoltaicznych

W jakim kierunku powinny być nachylone panele fotowoltaiczne? Oczywiście w kierunku południowym. Południowe nachylenie modułów zapewnia optymalny dostęp do promieniowania słonecznego przez większość dnia.

Kąt nachylenia paneli fotowoltaicznych

Przyjmuje się, że optymalny kąt nachylenia paneli fotowoltaicznych to 35 stopni względem poziomu. Podawane 35 stopni wynika z tego, że latem panele osiągają najlepsze wyniki przy nachyleniu wynoszącym 30 stopni, zimą natomiast, kiedy promienie słoneczne padają na powierzchnie paneli pod niższym kątem, kąt nachylenia gwarantujący najlepszą efektywność instalacji wynosi około 45 stopni. Tak więc wartość 35 stopni jest jedynie wypadkową całorocznej wędrówki naszej planety po orbicie słonecznej.

Należy pamiętać o tym, że panele rozmieszczone pod większym kątem nachylenia, mają dłuższy cień, który może zacieniać kolejne moduły PV podłączone do instalacji. Dlatego to, jaki będzie finalny kąt nachylenia paneli fotowoltaicznych, uzależnione jest także od układu technicznego danej instalacji. Finalny kąt nachylenia może wynosić 35, 37 lub 32 stopnie – jego wartość musi być przysłowiowym „złotym środkiem”, kompromisem pomiędzy możliwościami efektywnego generowania energii elektrycznej gwarantowanej warunkami naturalnymi a indywidualnymi cechami technicznymi danej instalacji.

Solar Planet – projektowanie i montaż instalacji fotowoltaicznej

Dobry projekt jest gwarantem efektywnego działania instalacji fotowoltaicznej, dlatego jego wykonanie warto powierzyć ekspertom – jako Solar Planet zajmujemy się projektowaniem, montażem oraz serwisowaniem instalacji fotowoltaicznych. Naszą misją jest propagowanie nowoczesnych systemów energetycznych opartych o OZE. Zapraszamy do kontaktu wszystkie osoby zastanawiające się nad montażem instalacji fotowoltaicznej – zarówno w celach komercyjnych, jak i w gospodarstwie domowym.

Read More

Magazyn energii dla domowej fotowoltaiki

Coraz więcej osób decyduje się na montaż paneli fotowoltaicznych. Nic dziwnego, gdyż jest to niezwykle wygodne rozwiązanie, dzięki któremu można korzystać z prądu pozyskiwanego w sposób ekologiczny, a także obniżyć znacząco rachunki za energię elektryczną. Jak wiadomo, w 2022 roku szykują się spore zmiany w systemie prosumenckim, dlatego dużą większą popularnością zaczynają cieszyć się tak zwane magazyny energii domowej. Czym one są? Czy jest to rozwiązanie korzystne? Zapraszamy do przeczytania artykułu.

System net-billing – na czym będzie polegał?

Już od 1 kwietnia 2022 roku zacznie obowiązywać tak zwany system net-billing. Osoby, które zdecydują się na podpisanie umowy ze swoim dostawcą, będą mogły mu sprzedać nadwyżki wytworzonej przez swoje urządzenie energii elektrycznej, natomiast za pobrany prąd, będą musiały zapłacić według stawek operatora. Nie da się jednak ukryć, że nie dla wszystkich będzie to rozsądne i korzystne rozwiązanie pod względem finansowym. Przypomnijmy, że obecnie prosumenci mogą wyprodukowaną przez panele nadwyżkę oddać dostawcy energii, a następnie w momencie gorszego nasłonecznienia, bezpłatnie skorzystać z 80% lub 70% wyprodukowanych nadwyżek, w zależności od mocy instalacji. 

Coraz więcej mówi się o tak zwanych domowych magazynach energii, dzięki którym można przechowywać wyprodukowany przez instalację PV prąd i korzystać z niego za darmo. Co warto wiedzieć o tym rozwiązaniu?

Domowe magazyny energii elektrycznej

Choć jest to system, który funkcjonuje już od dawna, niewiele mówiło się o nim do tej pory. Nic dziwnego, ponieważ umowa z dostawcą była dość atrakcyjną ofertą. Z racji, że system prosumencki ulega jednak od kwietnia 2022 roku zmianie, warto przyjrzeć się nieco rozwiązaniom alternatywnym. Magazynami energii nazywa się zatem urządzenia, które służą do przechowywania nadwyżek prądu wyprodukowanego przez instalację PV. Właściciele domów mogą wykorzystywać zatem tę energię w 100% i to za darmo. Warto jednak pamiętać, że taki magazyn musi zostać odpowiednio dobrany, aby mógł spełniać swoje zadanie.

Domowe magazyny energii elektrycznej – na co zwrócić uwagę?

 • Moc pojemnościowa – przede wszystkim domowy magazyn energii musi zostać dobrany odpowiednio do zapotrzebowania danego budynku na prąd. Warto przed zakupem konkretnego akumulatora sprawdzić, ile średnio wynosi roczne zużycie prądu w danym gospodarstwie domowym i na tej podstawie nabyć odpowiednie urządzenie. Co istotne, akumulator o za dużej pojemności może okazać się nieprzydatny i przyczynić się do straty pieniędzy i braku zwrotu z inwestycji. Z kolei urządzenie o za małej pojemności nie będzie w stanie wydajnie współpracować z instalacją fotowoltaiczną. Dobrym rozwiązaniem jest również nabycie magazynu energii o modułowej konstrukcji, w którym można swobodnie rozszerzać moc pojemnościową według potrzeb.
 • Technologia akumulatorów – obecnie najtrwalszą i najbezpieczniejszą technologią jest litowo-żelazowo-fosforanowa (LiFePO4). Warto nabyć tego rodzaju magazyn energii, gdyż może on ulec głębokiemu rozładowaniu, bez wpływu na jakość urządzenia. Co więcej, żywotność tego sprzętu wynosi nawet do 8 tys. cykli ładowania oraz rozładowania. 
 • Certyfikaty bezpieczeństwa – kupując odpowiedni magazyn energii, należy zwrócić uwagę na to, czy ma on wszelkie, niezbędne certyfikaty, które świadczą o tym, że jest urządzeniem bezpiecznym. Akumulator powinien również mieć wbudowany system, który będzie zabezpieczał urządzenie przed szybkim i intensywnym nagrzewaniem się baterii.

 

Magazyny energii dla domowej fotowoltaiki stają się obecnie coraz popularniejsze. Szczególne zainteresowanie budzą wśród mieszkańców domów jednorodzinnych, którzy chcą zamontować panele i korzystać z darmowego prądu. Tego typu urządzenie pozwala wykorzystywać zgromadzoną energię w 100% do własnego użytku. Kupując odpowiedni magazyn energii, warto zwrócić uwagę przede wszystkim na jego moc, by odpowiadała ona zapotrzebowaniu na energię elektryczną określonego budynku oraz na technologię wykonania urządzenia.

Read More

Cienkowarstwowe panele fotowoltaiczne

Branża fotowoltaiczna stale się rozwija. Nic dziwnego więc, że powstają coraz nowsze produkty. Choć nadal najczęściej montuje się 2 mm ogniwa PV pierwszej generacji, które wytwarzane są z mono – lub polikrystalicznego krzemu, nie brakuje już zwolenników tak zwanych ogniw drugiej generacji. Na produkt ten nanoszony jest materiał półprzewodnikowy pod postacią krzemu lub np. tellurku kadmu. Warstwa półprzewodnika jest natomiast dużo cieńsza niż w przypadku standardowych paneli. Czym wyróżniają się jeszcze cienkowarstwowe panele fotowoltaiczne? Zapraszamy do przeczytania artykułu. 

Panele cienkowarstwowe – co to jest?

Panele cienkowarstwowe składają się z ogniw, których grubość może wynosić już zaledwie od 1 do 3 mikrometrów. Niższe zużycie półprzewodników przekłada się przede wszystkim na mniejsze zużycie energii podczas ich produkcji, co sprzyja rozwojowi środowiska. Szacuje się, że panele cienkowarstwowe są aż 350 razy cieńsze niż tradycyjne panele. Obecnie wykorzystywane są głównie w systemach fotowoltaicznych, które są zintegrowane z budownictwem. Sprawność paneli cienkowarstwowych wykonanych z krzemu oscyluje w granicach od 6 % do 10%.

Panele cienkowarstwowe – z czego są wytwarzane?

Do produkcji paneli cienkowarstwowych wykorzystuje się kilka rodzajów materiałów. Najpowszechniejszym obecnie jest krzem amorficzny, z którego produkuje się także wyświetlacze OLED czy LCD, jednak zastępuje się go także innymi tworzywami. Są nimi:

 • Tellurek kadmu (panele CdTe) – z materiału tego produkuje się prawie 50% wszystkich, dostępnych na rynku paneli cienkowarstwowych. Jest on zatem drugim najpopularniejszym materiałem wykorzystywanym do wytwórstwa ogniw. Funkcją tego materiału jest absorpcja fotonów. Z tyłu ogniwa umieszcza się elektrodę kontaktową.
 • Silikon amorficzny (panele a-Si) – technologia wytwórstwa paneli z silikonu amorficznego jest bardzo zbliżona do produkcji paneli wykonanych z krzemu. Mimo wszystko panele te uważane są za nieco mniej wydajne niż te, do których wykorzystano tellurek kadmu.
 • Połączenia miedzi, indu, galu i selenu (panele CIGS) – sprawność tych paneli waha się w granicach od 12% do 14%.
 • Arsenek galu (ogniwa GaAs) – materiał ten zaliczany jest do jednego z najdroższych. Wykorzystuje się go przede wszystkim do produkcji statków kosmicznych, czy dużych farm fotowoltaicznych, które pracują w nietypowych warunkach. 

Panele cienkowarstwowe – zalety

Główną zaletą ogniw cienkowarstwowych jest fakt, że są naprawdę lekkie, elastyczne i mogą przyjmować dowolne kształty, dlatego ich zakup polecany jest przede wszystkim osobom, które chcą, aby fasada ich budynku wyróżniała się ciekawym designem. 

Dlaczego jeszcze warto postawić na panele cienkowarstwowe?

 • Podczas montażu tych ogniw nie trzeba stosować ramy wzmacniającej oraz dodatkowych wzmocnień,
 • Cechuje je odporność na wysokie temperatury,
 • Mają wysoką moc, która jest uzyskiwana dzięki zastosowaniu technologii absorpcji promieni słonecznych,
 • Wyróżnia je wysoka sprawność energetyczna, także podczas niskiego nasłonecznienia.

Dzięki rozwojowi technologii osoby chcące zamontować systemy fotowoltaiczne mogą zdecydować się na zakup nowoczesnych ogniw tak zwanej drugiej generacji, czyli paneli cienkowarstwowych. Te nowatorskie panele zostały pokryte cienką warstwą materiału półprzewodnikowego. Najczęściej wykorzystuje się tworzywa: krzem amorficzny, tellurek kadmu lub też materiał powstały z połączenia miedzi, indu, galu i selenu. Nie da się ukryć, że panele te są przyszłością  branży fotowoltaicznej, cechuje je ciekawy design.