Własna elektrownia w postaci mikroinstalacji to realne korzyści. Ciągły wzrost cen energii elektrycznej sprawia, że stopa zwrotu takiej inwestycji liczona jest w kilku latach! Dodatkowo dostępne są dotacje, które skracają czas zwrotu inwestycji. Aktualny system rozliczania z Operatorem Net-Billing sprawia, że oprócz pokrycia własnego zapotrzebowania na energię elektryczną, instalację fotowoltaiczną można traktować jako dodatkowy dochód – sprzedawaj prąd z zyskiem! Dowiedz się więcej jak to zrobić i skontaktuj się z naszym biurem!
Instalacje dla klienta indywidualnego / rolnictwa