Co to jest audyt fotowoltaiczny?

Solar,Panels,Mounted,On,A,Roof,With,Tiles,Of,A

Odnawialne źródła energii są coraz popularniejsze. Jednym z takich źródeł są panele fotowoltaiczne. Wspomniana instalacja umożliwia redukcję kosztów za prąd niemalże do zera. Sama inwestycja zwraca się w krótkim czasie, ale musi zostać poprawnie wykonana. W tym celu należy przeprowadzić audyt fotowoltaiczny. Audyt umożliwi wybór optymalnych rozwiązań zarówno dla gospodarstwa domowego, jak i dla przedsiębiorstwa.

Czym jest audyt fotowoltaiczny?

Audyt fotowoltaiczny to weryfikacja parametrów technicznych obiektu, na przykład kąta nachylenia dachu czy rodzaju pokrycia dachowego. Analizowane jest także zapotrzebowanie, domu, firmy bądź innego obiektu na energię elektryczną. W zależności od zużycia energii, rodzaju urządzeń i liczby użytkowników, zapotrzebowanie na energię będzie różne. Audyt fotowoltaiczny pozwala na określenie istotnych czynników oraz dobór najlepszej oferty indywidualnej dla danego odbiorcy. Określi też koszty samej instalacji oraz szacunkowe koszty eksploatacyjne.

Jak przebiega audyt fotowoltaiczny?

Pierwszym aspektem poddanym analizie w czasie audytu fotowoltaicznego jest zapotrzebowanie na energię elektryczną w danej lokalizacji. Pod uwagę brane jest dotychczasowe zużycie energii, weryfikowane na podstawie dotychczasowych rozliczeń z dostawcą prądu. Specjalista wykonujący audyt, szacuje też, jakie zużycie energii będzie w przyszłości, na podstawie urządzeń elektrycznych znajdujących się w danej lokalizacji oraz planów inwestora, np., czy zamierza wprowadzić kolejne urządzenia lub rozszerzyć działalność. Na podstawie zebranych informacji, ustalane jest, jakie panele będą najlepsze, aby zapewnić optymalną podaż energii.

Kolejny etap audytu dotyczy kwestii związanych z montażem paneli fotowoltaicznych. Sprawdzane są warunki techniczne domu, a zwłaszcza dachu. Celem tego zabiegu jest zapewnienie najlepszego rozmieszczenia paneli ‒ tak, aby ich praca była maksymalnie wydajna i odbywała się bez strat. Specjalista weryfikuje także, czy nie ma przeciwwskazań technicznych do montażu paneli oraz, czy nasłonecznienie jest odpowiednie, bądź, czy zacienienie nie jest zbyt duże. W tym celu warto sprawdzić również, czy sąsiednie działki nie będą kolidować z naszą instalacją fotowoltaiczną, np. poprzez rozrost drzew na działce sąsiada lub budowa wysokiego budynku, które mogłyby rzucać cień na panele.

Ostatnim punktem audytu fotowoltaicznego jest podsumowanie kosztów. Przedstawiana jest cena paneli fotowoltaicznych, montażu oraz eksploatacji. W podsumowaniu są też wyliczone zyski wynikające z oszczędności na energii, gdyż inwestor po założeniu paneli, praktycznie sam sobie wytwarza prąd.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

YouTube