Jak działa agregator energii

Photovoltaic,Panels,On,The,Roof

Na rynku fotowoltaicznym pod koniec pierwszego kwartału 2022 roku zaszły istotne zmiany. Dotyczą one sposobu rozliczania nadwyżek energii elektrycznej przez prosumentów. 1 kwietnia 2022 obowiązywać zaczęła znowelizowana ustawa o odnawialnych źródłach energii (OZE). Od tego momentu dla każdego, kto korzysta z instalacji fotowoltaicznej, ważną rolę odgrywać będzie agregator energii. Co właściwie kryje się za tą definicją? Poniżej postaramy się wyjaśnić, jak działa agregator energii elektrycznej.

Co to jest agregator energii?

Agregator energii jest swego rodzaju pośrednikiem pomiędzy prosumentami a zakładami elektroenergetycznymi. Do tej pory każda osoba korzystająca z instalacji fotowoltaicznej rozliczała się bezpośrednio z siecią energii elektrycznej. Nadwyżki energetyczne przesyłane były do magazynu, z którego prosument mógł je w ciągu 12 miesięcy pobrać. Miał on dostęp, w zależności od mocy swojej instalacji fotowoltaicznej, do 80% lub 70% wartości zgromadzonej energii. Celem nowelizacji ustawy o OZE, jest odejście od tej metody. Oznacza to, że zamiast systemu opustów, konsument będzie na bieżąco sprzedawał nadwyżki energii. Agregator energii odkupuje je i sprzedaje dalej do sieci energetycznej. Dzięki temu prosument może w każdej chwili kupić od agregatora potrzebną energię, bez konieczności korzystania z wirtualnych magazynów sieci dystrybucyjnej.

Agregator energii i system net-billing

Jakie zmiany w praktyce oznacza przejście od systemu opustów do net-billingu? Wydaje się, że nowy sposób rozliczania nadwyżek energii elektrycznej będzie korzystniejszy dla prosumenta. Do tej pory użytkownik instalacji różnicę między ilością energii wytworzonej przez instalację, a tej, która obejmowała jego potrzeby, przekazywał do magazynów sieci elektroenergetycznej. W ciągu roku mógł tę energię odzyskać, jednak opłatą za magazynowanie było 20-30% zasobów.

Nowy system net-billing oznacza rozliczenia gotówkowe. Prosument sprzedaje nadwyżki energii z fotowoltaiki za miesięczną stawkę Rynkowej Ceny Energii. Odkupić zaś może energię z sieci za cenę wynikającą z obowiązującej w danym roku i na danym terenie taryfy za energię elektryczną.

Czy korzystanie z agregatora energii jest opłacalne?

Jak wyżej wspomniano, w systemie opustów 20% nadwyżki energii prosument oddawał w zamian za możliwość korzystania z magazynów. Agregator energii umożliwia sprzedawanie 100% niepotrzebnej energii na bieżąco. W razie potrzeby możemy odkupić energię od agregatora w cenie korzystniejszej, niż rynkowa. Dzięki temu, że prosument może odzyskać całość wytworzonych przez swoją instalację nadwyżek energii, kwota zainwestowana w fotowoltaikę zwróci się znacznie szybciej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

YouTube